Tidsbegrænsning

Adgangen til offentlig danskuddannelse for udlændinge er tidsbegrænset.

View this page in English

Danskuddannelsesret

Du har ret til offentlig danskuddannelse i 3 1/2 år inden for de første 5 år i Danmark. Den 5-årige periode begynder, når du modtager brev om danskudervisning fra kommunen ved ankomst til Danmark. Bemærk at tiden tæller, selvom du ikke deltager i danskundervisningen. Tiden tæller også i ferieperioder. 

Du skal selv kontakte Lærdansk. Du skal kontakte Lærdansk senest 60 dage efter, du modtager brev fra kommunen, ellers aktiveres første klip automatisk og dine klip sættes i gang (3 1/2 års klip).

Ønsker du at udskyde starten på din danskuddannelse, skal du anmode om pause, efter du modtager brev fra kommunen. Anmodningen skal være skriftlig og oplyse, hvornår du ønsker at starte på dit kursus.

Hvis du er startet på uddannelsens sidste modul inden Prøve i Dansk, har du ret til at gå til prøve ved førstkommende prøvetermin, selvom du ikke har flere klip, og selvom det er mere end 60 måneder siden, du startede på uddannelsen.

Klippekort på 3 1/2 år

Du får et klip til hvert modul i din danskuddannelse, men du får ikke klip til moduler, du kan springe over.

Hvert klip giver dig adgang til danskuddannelse i et antal måneder, som passer til det tilhørende modul inkl. modultest.

Den gennemsnitlige kursist på Lærdansk kan gennemføre som anført her:

  GENNEMSNIT     MAKSIMALT
MODUL DU1 DU2 DU3 Det officielle klippekort
M1 2,5 2,5 2,5 4
M2 3,5 3,5 3,5 5
M3 4,0 4,0 4,0 7
M4 4,5 4,5 5,0 8
M5 5,0 3,0 5,0 9
M6 4,0 4,0 6,0 9
TOTAL 23,5 21,5 20,0 (26) 42

Hvis du bruger kortere tid på et modul, end klippet tillader

Eksempel: Du synes egentlig ikke, at dansk er særlig svært, så du gennemfører modul 1 på 2 måneder. Klip 1 giver dig op til 4 måneder, så du har gennemført modulet inden for den forventede tid. Når du starter på modul 2, aktiveres klip 2.

Hvis du bruger længere tid på et modul, end klippet tillader

Eksempel: Den danske grammatik driller, og efter 8 måneder har du endnu ikke gennemført modul 4. Klip 5 aktiveres automatisk, og du får 9 måneder mere til at gennemføre modulet. Klip 6 bruges så til modul 5, og dermed har du ingen klip til modul 6, som du dermed skal foretage en fuld egenbetaling for. Prisen er her 100 kr. pr. lektion (1 lektioner er 45 minutter).

 

Sygdom

I tilfælde af alvorlig og langvarig sygdom kan du anmode om, at varigheden af det aktuelle klip forlænges. Du skal have en gyldig lægeerklæring eller tilsvarende dokumentation. Kommunen afgør, om dit klip kan forlænges. En uge med influenza tæller ikke som alvorlig og langvarig sygdom.

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA