Aktuelt i Ringkøbing-Skjern

 • Tilmelding til kurser

 • Tilmelding til prøver

 • FVU på Lærdansk Ringkøbing-Skjern

 • Taldansk Café

 • Visitationsdatoer Efteråret 2020

 • Opstartsdatoer Foråret 2020

 • Betaling og tilbagebetaling af depositum

Tilmelding til kurser

Her kan du tilmelde dig vores forskellige kurser:

Danskuddannelse 1,2 og 3 klik her

FVU-Matematik klik her

FVU-Læsning klik her

 

Tilmelding til prøver

Tilmeldingsfristen til efterårets Prøver i Dansk 1, 2 og 3 er overskredet. Næste prøve er til foråret 2021.

Læs mere om de forskellige Dansk prøver her.

Tilmeldingsfristen til Medborgerskabsprøven er overskredet. Prøven afholdes d. 25. november 2020 kl. 11. Næste prøve er til foråret 2021.

Læs mere om Medborgerskabsprøven her.

Tilmeldingsfristen til Indfødsretsprøven er overskredet. Prøven afholdes d. 25. november 2020 kl. 13. Næste prøve er til foråret 2021.

Læs mere om Indfødsretsprøven her.

FVU på Lærdansk Ringkøbing-Skjern

FVU Start og FVU Dansk

Lærdansk Ringkøbing-Skjern tilbyder undervisning i FVU Start og FVU Dansk trin 1-4 på både dag- og aftenhold.

 • Daghold er onsdag formiddag og eftermiddag samt lørdag formiddag
 • Aftenhold er mandag
 • Aftenhold i Ølstrup tirsdag og torsdag

FVU Start og FVU Dansk er undervisning til voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og stave (ikke sprogundervisning i dansk). Så hvis du taler noget dansk og har læse- og/eller skriveproblemer på dansk, så er det et tilbud til dig.

Før du kan deltage, skal du til et interview og en screening af niveau. For interview og screening kontakt os på telefon 9648 2828 eller udfyld tilmeldingsblanketten her.

Læs mere om FVU undervisning her 

FVU Matematik

Lærdansk Ringkøbing-Skjern tilbyder også undervisning i FVU Matematik trin 1 og 2. Der er undervisning onsdag eftermiddag.

FVU-Matematik er undervisning til dig der gerne vil være bedre til at forstå tal, regning og matematiske begreber. Så hvis du taler noget dansk, men synes matematik og sproget i matematik er svær, så er det et tilbud til dig. Før du kan deltage, skal du til et interview og en screening af dit niveau. For interview og screening kontakt os på telefon 9648 2828 eller udfyld tilmeldingsblanketten her.

Lær mere om FVU-Matematik her.

Trinprøver

Tid og sted

Vi afholder FVU-trinprøver 1- 2 gange hvert halve år. Kontakt Birgit Petterson på mail birgit.petterson@adm.laerdansk.dk for konkrete oplysninger om næste prøvetidspunkt.  

Tilmelding til FVU-prøve

Du skal tilmelde dig FVU-prøven senest 1 måned før den afholdes. Prøven finder sted i vores lokaler hos Lærdansk Ringkøbing-Skjern, Vasevej 24, 6950 Ringkøbing eller i lokaler på UCRS/VUS i Skjern eller Ringkøbing.

Tilmelding i Ringkøbing hos FVU-vejleder Birgit Petterson på birgit.petterson@adm.laerdansk.dk eller på tlf. 5373 6212.

Særlige prøvevilkår

Hvis du har et handicap eller er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige vilkår, fx ekstra tid og/eller hjælpemidler. Som ordblind har du mulighed for at bruge CD-ORD til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testen som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge om særlige vilkår og/eller brug af hjælpemidler kræver det, at dit handicap/din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling.

Hvis du har brug for hjælp til at søge om dispensation eller brug af hjælpemidler, kan du kontakte FVU-vejleder Birgit Petterson på birgit.petterson@adm.laerdansk.dk eller på tlf. 5373 6212 senest 3 uger før Trinprøven.

Bedømmelse

FVU Prøver bedømmes med bestået eller ikke bestået

Husk dette, når du skal til trinprøve

 • Billedlegitimation: Husk at medbringe dit eget kørekort, pas eller opholdstilladelse. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven
 • Kom i god tid: Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
 • Udeblivelse eller for sent til prøven: Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået", og du har mulighed for at gå til trinprøve næste gang denne afholdes.
 • Sygdom: Hvis du bliver syg, så tag hurtigt kontakt til FVU-vejleder Birgit Petterson på birgit.petterson@adm.laerdansk.dk eller på tlf. 5373 6212.
 • Fravær: Hvis du ikke møder op og vi ikke hører fra dig, betragtes prøven som "ikke bestået". Du er velkommen til at tilmelde dig næste prøve
 • Under trinprøven: Du må ikke bruge din mobiltelefon under trinprøven. Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Overtrædelse medfører bortvisning og du kan gå til trinprøve næste gang den afholdes.

Regler

Reglerne for FVU Trinprøver tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser:

BEK nr. 1018 af 25/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)

BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klager

Du kan klage over:

 • eksaminationsgrundlaget
 • eksamensforløbet
 • bedømmelsen.

Klager vil i langt de fleste tilfælde være begrundet i bedømmelsen. Du skal indgive din klage til UCRS/VUC Skjern eller Ringkøbing senest 2 uger efter karakteren er meddelt. Vurderer vi, at der er grund til at gå videre, skal eksaminator og censor give en udtalelse inden for 2 uger. Det er derfor vigtigt at tage notater under eksaminationen – og gemme disse notater. Du får tilsendt disse udtalelser – og har en uge til at fremsende eventuelle kommentarer.

På baggrund af den foregående proces kan vi skriftligt afgøre, om du skal tilbydes:

 • ny bedømmelse (karakteren kan ikke fastsættes lavere)
 • ny prøve (skal ske snarest)
 • afslag

Du kan indbringe skolens afgørelse for Undervisningsministeriet.

Snyd

I eksamensbekendtgørelsen står der i § 20: ”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.”

Taldansk Café

I Taldansk Caféen kan du øve det danske sprog. Du lærer sproget meget hurtigere, når du kombinerer undervisningen i klassen med samtaler i caféen.

Du hører, hvordan ordene udtales. Du lærer, hvordan sproget bruges i hverdagen.

I Taldansk Caféen møder du den danske kultur og igennem de frivillige lærer du om det danske samfund. Du møder nye mennesker. Du får nye venner, du kan tale dansk med. Du får et netværk. Kom og mød de frivillige. De glæder sig til at tale med dig om alt muligt. Onsdagens modultest? Fodboldkampen i weekenden? Noget andet? Du bestemmer, hvad du vil snakke om.

Det er gratis at bruge Taldansk Caféen hos Lærdansk. Du bestemmer, hvor tit og hvor længe du vil komme i Taldansk Caféen. Der er ingen tilmelding. De frivillige glæder sig til at se dig.

Der er både Taldansk Café i Skjern (Voldgade 6) og i Ringkøbing (Vasevej 24). Taldansk Caféen i Skjern har åbent hver mandag fra kl. 15.30 - 17.00 og hver onsdag kl. 13.00 - 14.30. Taldansk Caféen i Ringkøbing har åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 - 16.00. 

 

Visitationsdatoer Efteråret 2020

Der er visitation på følgende datoer i Efteråret 2020. Du skal blot møde op på Lærdansk i Ringkøbing og spørger efter Birgit Petterson.

 • Tirsdag den 4. august kl. 14.00
 • Onsdag den 5. august kl. 8.30
 • Mandag den 24. august kl. 15.00
 • Onsdag den 26. august kl. 8.30
 • Tirsdag den 15. september kl. 12.00
 • Onsdag den 16. september kl. 8.30
 • Mandag den 5. oktober kl. 12.00
 • Onsdag den 7. oktober kl. 8.30
 • Mandag den 2. november kl. 16.00
 • Onsdag den 4. november kl. 8.30
 • Mandag den 23. november kl. 15.00
 • Tirsdag den 24. november kl. 8.30

Opstartsdatoer Foråret 2020

Der er opstart af nye hold på følgende datoer i foråret 2020:

 • Mandag den 6. januar
 • Mandag den 27. januar
 • Mandag den 7. februar
 • Mandag den 9. marts
 • Mandag den 14. april
 • Mandag den 4. maj
 • Mandag den 25. maj
 • Mandag den 15. juni

Betaling og tilbagebetaling af depositum

Hvis du er kommet til Danmark for at studere, som arbejdstager (au pairs undtaget) eller som medfølgende ægtefælle til arbejdstager, skal du betale et depositum på 2000,-. Depositummet tilbagebetales efter regler fastsat af Integrationsministeriet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale depositum, bedes du kontakte din kommune.

Betaling af depositum kan ske på følgende måder:

 • Kontant i receptionen
 • Mobilepay til 418321
 • Bankoverførsel - konto nr. 4183 12274351

Påfør venligst navn + fødselsdato fx Peter Smith - 090199.

Når Lærdansk har registreret din betaling og modtaget henvisning fra kommunen, indkaldes du til en samtale. Ved denne samtale finder vi det rette niveau/hold til dig, og efter en til to uger kan du begynde på Lærdansk.

Tilbagebetaling af depositum.

Du skal anmode om at få dit depositum tilbage, det gør du ved at udfylde en blanket via det sikre link her.

Tilbagebetaling af depositum kan ske på følgende måde:

 • Overførsel til din danske bankkonto
 • Kontant i receptionen ved personligt fremmøde.

Bemærk venligst: hvis ikke du har en dansk bankkonto, så skal du før udrejse af Danmark, henvende dig personligt på Lærdansk og få pengene kontant.

Kurser

Prøver

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA