Aktuelt i Aarhus

  • Lærdansk Aarhus lukker d. 31.12.2020

  • Danskundervisning for internationale forskere

Lærdansk Aarhus lukker d. 31.12.2020

På grund af ændrede markedsvilkår og faldende kursisttal er det en stor udfordring at drive undervisningsaktiviteter med den ønskede kvalitet og rentabilitet. Derfor har DRC/Lærdansk truffet den triste men nødvendige beslutning at afvikle og lukke Lærdansk-skolerne efterhånden som kontaktaftalerne med kommunerne udløber. 

Lærdansk Aarhus lukker d. 31.12.2020. 

Stor tak til vores dedikerede medarbejdere for den store indsats de har leveret, tak til kursister for at vælge Lærdansk og tak til vores samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

 

Danskundervisning for internationale forskere

Hvordan én engageret medarbejder og en engageret arbejdsplads kan være motoren bag opkvalificering af udenlandske medarbejderes danskkundskaber.

Midt i Aarhus, på det gamle Aarhus Universitetshospital ligger 2 internationale forskningscentre under Aarhus Universitet. CFIN / MINDLab (Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab) arbejder med forsøg på at forstå den menneskelige hjerne , og MIB(Center for Music in the Brain) arbejder med forskellige videnskabelige tilgange til at studere musik og hjernen.

Centret samler hjerneforskere fra hele verden, og har en jævnt indflow af internationale ph.d.er, postdoc og andre forskere.

I april 2019 blev Camile Correa, PhD fra Brasilien tilknyttet centret, og hun kom med en fast vision om at lære dansk. 

“I wanted to learn Danish to facilitate my integration in Denmark. I strongly believe that learning the local language is an essential skill to fully experience the Danish daily life and to help acquire a feeling of belonging”.

Hun ønskede at opkvalificere sig i forhold til det danske sprog både med henblik på at kunne bruge dansk i arbejdsmæssige sammenhænge, men bestemt også af hensyn til sin egen ”integration”, som hun skrev i en henvendelse til Leif Østergaard, Institutbestyrer CFIN. Heldigvis var Leif  Østergaard ikke længe om at svare  positivt tilbage: ”We will certainly help you get starting learning our quirky language” - og det blev så starten på et samarbejde med Lærdansk Midt-Øst.

Administrationen fra de to institutter bakkede også kraftigt op, for som forskningssekretær Lone Taulborg fra CFIN  siger: ’Danskundervisning er vigtigt for at integrere vores nye medarbejdere på arbejdspladsen og ikke mindst for at få dem til at blive i Danmark”.  Camile samlede i de følgende uger en gruppe på godt 20  internationale forskere fra de to institutter med interesse for at lære dansk, og i august startede  2 dansk hold med undervisning på universitetshospitalet i medarbejdernes arbejdstid.

Institutternes administration og Lærdansk havde et rigtig godt samarbejde omkring formalia, lønkompensation, deltagerregistrering mv, men det helt store slæb blev taget af Camile, der stod for al kontakt til deltagerne. Men – som hun selv siger – så har det været en rigtig positiv proces: 

”By helping organizing the course I was surprised by the amount of colleagues who were interested in learning Danish. We were initially a group of 4 individuals wanting to start a course and, after consulting the administration staff and by sending out a simple e-mail, we found out we were 21 internationals wishing to take Danish classes at our workplace. By this process I gained knowledge about the administrative procedures it required, I got to know my colleagues’ aspirations better and I was surprised by the similar values we share. We made new friends and we felt supported by our directors when committing to the Danish course. 

 

Stor tilfredshed med forløbet

I starten af november mødtes Institutterne, Lærdansk og Camile for at gøre status på forløbet. 

Lone Taulborg fra CFIN lagde ud: ”Deltagerne synes det er det bedste danskkursus de har været på. De lærer meget mere meget hurtigere”, og Tina Bach Aaen, Centeradministrator fra MIB supplerede: ”Vores deltagere kommer allerede med korte sætninger på dansk inden de slår over i engelsk, så vi kan se resultater før det første kursus er afsluttet”

Camile fortsatte de positive  toner: 

”I can understand better how to pronounce written words, and also I can distinguish spoken words better. This helps in daily activities as watching TV, going to museums, doing shopping, talking to people at the street.

The training has many advantages. It is conveniently done at our workplace, at a weekly schedule we agreed on. The teacher is experienced and knows how to adapt to our groups’ needs. These days, we can hear more Danish at the corridor.”

 

Underviser Bente Sanchez fra Lærdansk er også meget positiv:

“Det er altid en fornøjelse at møde op til undervisningen. Der er noget helt særligt ved stedet, og deltagerne er interesserede, og engagerede, hvilket er en afgørende faktor for læreprocessen. Der forekommer en del fravær i forbindelse med forskning og konferencer i udlandet, så vi skal løbende repetere og samle opMen det er altid med godt humør og entusiasme.Det giver selvfølgelig en ekstra positiv dimension, at undervisningen foregår på centret, og at undervisningen er i arbejdstiden. Jeg er blevet rigtig godt modtaget, og jeg føler mig heldig ved at være underviser på forløbet.” 

 

Der er fra alle parter stor opbakning til, at danskundervisningen på CFIN og MIB skal fortsætte i et fast samarbejde, hvor alle internationale medarbejdere på de to institutter tilbydes danskundervisning i arbejdstiden på CFIN og MIB helt frem til den afsluttende danskprøve.

På den måde blev en enkelt medarbejders vision til glæde for kolleger på hele arbejdspladsen.

Kurser

Prøver

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA