Regler

Nedenfor kan du læse, om regler, der er værd at kende, inden du starter på dit danskkursus.
 
 

Det er gratis at lære dansk, når du er ny i Danmark. Som hovedregel kan du lære dansk gratis hos Lærdansk, hvis du:

 • er minimum 18 år gammel,
 • har et cpr-nummer og bopæl i Danmark
 • har en opholdstilladelse/registreringsbevis

Den 1. januar 2018 kom der nye regler. Det er vigtigt for dig at vide, hvilke konsekvenser det har for din ret til en gratis danskuddannelse. Dit opholdsgrundlag afgør, hvilke regler der gælder for dig. Der skelnes mellem, om du er selvforsørgende eller indgår i et integrationsprogram.

Danskundervisning som selvforsørgende

Som selvforsørgende er du i Danmark:

 • for at arbejde eller studere, eller
 • som medfølgende ægtefælle, eller
 • som familiesammenført efter EU-reglerne, eller
 • som au pair

Følgende betingelser gælder ift. din ret til en gratis danskuddannelse: 

 • Du har ret til gratis danskundervisning i op til 42 måneder svarende til 3½ år inden for en 5-årig uddannelsesperiode. 
 • Du skal betale et depositum på kr. 1.250,- før du kan starte til dansk. Au-pair personer skal ikke betale depositum. 
 • Du får tildelt et klippekort med op til seks klip. Hvert enkelt klip repræsenterer et modul på danskuddannelsen.

Læs mere om:

Danskundervisning som integrationsborger

Som integrationsborger er du i Danmark:

 • som flygtning, eller
 • som familiesammenført efter Udlændingeloven med integrationskontrakt

Følgende betingelser gælder i forhold til din ret til en gratis danskuddannelse:

 • Du har ret til gratis danskundervisning i op til 5 år.
 • Du skal ikke betale depositum for at starte til dansk.
 • Du får ikke tildelt et klippekort til danskuddannelsen. 

Depositum

Du skal lægge et depositum på 1.250,00 kroner hos Lærdansk, når du starter på dit kursus. Du modtager oplysninger om betalingen af depositum, når du tilmelder dig. Det fulde depositum betales tilbage, når du afslutter eller afbryder dit kursus. Tilbagebetaling af depositum sker ved kontakt til Lærdansk.

Fritaget for depositum er 

 • Nuværende kursister
 • Flygtninge og familiesammenførte
 • Au pairs

Klippekort

Hvis du arbejder eller studerer i Danmark, er du fra januar 2018 omfattet af reglerne om klippekort til Danskuddannelse. Det giver dig ret til Danskuddannelse i op til 3½ år. Klippekortet er gyldigt i 5 år (din danskuddannelsesret). Din 5-årige danskuddannelsesret tæller fra, når du modtager henvisning til danskuddannelse fra kommunen. Henvisningen får du, når du tilmelder dig danskundervisning. Dit første klip aktiveres fra første undervisningslektion, du bliver tilbudt af Lærdansk.

Der er i alt op til 6 klip, ét til hvert modul. Modultesten skal være bestået inden for det antal måneder, der knytter sig klippet. 

 • Klip 1: 4 måneder
 • Klip 2: 5 måneder
 • Klip 3: 7 måneder
 • Klip 4: 8 måneder
 • Klip 5: 9 måneder
 • Klip 6: 9 måneder

Hvis du ikke består en modultest inden for den fastsatte tidsramme, vil et nyt klip automatisk blive aktiveret inden for samme modul. Det betyder, at du vil have færre klip til de efterfølgende moduler og kan i sidste ende betyde, at du ikke kan få gratis danskundervisning uden yderligere selvbetaling til den sidste del af din danskuddannelse.

Bemærk at tiden tæller, selvom du ikke deltager i undervisningen. Tiden tæller også i ferieperioder. Med klippekortet kan du kun holde pause mellem to moduler, ellers løber tiden. 

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information om depositum, klippekortsordningen eller den 5-årige uddannelsesperiode, er du meget velkommen til at kontakte os.